Nový eshop na elektronické dálniční známky

1.12.2020 česká vláda spustila slibovaný web na prodej elektronických dálničních známek edalnice.cz. Jejich pořízení i používání je rychlejší a jednodušší. V čem se elektronická známka liší od běžné a jak ji koupit?

Zatímco druhy ani ceny známek se neliší, rozdíl je ve způsobu nákupu a užívání. Pořízení elektronické známky přes web edalnice.cz je velice rychlé a snadné – hned na úvodní stránce si vyberete jednu ze 3 variant známek a následně zadáte jen základní údaje:

  • Kód země registrace vozidla: CZ, SK, DE, AT, BG,…
  • SPZ auta
  • Počátek platnosti známky
  • A zaškrtnete kolonku, zda je vaše vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem

Dále jen vyplníte mail a platební údaje. Tímto způsobem však nemusíte kupovat známku jen pro sebe, ale pro jakoukoliv uvedenou SPZ – pokud tedy chcete například někomu blízkému udělat radost, můžete mu k Vánocům dopřát elektronickou dálniční známku a ušetřit mu tak peníze i starosti.

V budoucnu bude nákup známky ještě snadnější díky tomu, že si vás systém už bude pamatovat.

Platnost elektronické dálniční známky

Platnost desetidenní a měsíční dálniční známky je stejná jako doposud – buď 10, nebo 30 dní od vybraného data. Velká změna nastává ale u roční elektronické známky, protože ta nyní funguje úplně stejně, což znamená přesně jeden rok od data začátku platnosti. Když si ji pořídíte například v půlce června 15.6., bude platit do 14.6. následujícího roku, což je praktické.

To se nevztahuje na papírovou dálniční známku, která funguje stejným způsobem, jako doposud: od 1.1.2020 do 31.1.2022 – celkem tedy 14 měsíců. Oproti elektronické známce má tedy delší dobu platnosti, což ale není výhoda kvůli tomu, že ony 2 měsíce navíc se platností vzájemně překrývají se známkami pořízenými na ostatní roky.

Roční dálniční známka zakoupená pro rok 2020 má platnost končící 31.1.2021, roční známku si tedy můžete pořídit až od 1.2.2021.

Ověřit si její platnost je možné od 1.1.2021 na stránkách edalnice.cz. Stačí pouze zadat SPZ vozidla.

Elektronická dálniční známka je nepřenosná. Nelze ji tedy registrovat na jiné auto, než pro které byla původně zakoupena.

Jak se elektronická dálniční známka používá?

Zcela bezstarostně. Vy ji jen zakoupíte a o nic dalšího se starat nemusíte, protože je kontrolována elektronickým systémem pomocí kamer, které si přečtou vaši SPZ, na základě které systém ví, zda vlastníte známku. Nikam nic nemusíte lepit a starat se. Známka je spárovaná s vaší poznávací značkou.

Jediná vaše starost je tedy ta, abyste nepřetáhli její platnost. K tomu je ale pomůcka: při jejím objednávání zaškrtnete kolonku, že chcete obdržet mail s upozorněním před koncem vypršení platnosti.

Výhody elektronické dálniční známky v kostce

Zakoupení je rychlé a jednoduché.

Není třeba hledat fyzické místo a čas pro nákup.

Odpadá lepení a seškrabávání známky.

Všechny elektronické dálniční známky platí přesně určený počet dní od vybraného data.

Jednoduché ověření platnosti a upozornění na její vypršení mailem.